Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı Laik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, topluma faydalı bireyler yetiştiren, gelişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, evrensel değerleri benimsemiş bilgi ve becerilerini ülkemiz yararına kullanan, yaşamın her alanında gelişen teknolojilere ayak uyduran, üretken ve bilimsel yeterliğe sahip ailesine ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek ve onlara fayda sağlayabilmek.